Mittaus- ja kartoitustyöt

Mittaus- ja kartoitustyöt

Asuntokauppa edellyttää pääsääntöisesti kosteusmittauksen tai kuntotarkastuksen asuntokaupan yhteydessä. Kauttamme saat tilattua esimerkiksi rakennuksien kuntotarkastukset, rakennuksien kuntotutkimukset, kosteusmittaukset, energiatodistukset sekä haitta-ainekartoitukset. Asunto-osakehuoneistoille riittää vesipisteiden alueiden kosteusmittaus, koska asunto-osakeyhtiö on rakenteiden varsinainen omistaja. Tarjoamme kattavat rakentamisen asiantuntijapalvelut kuten korjausrakentamisen suunnittelun, remonttien valvonnan sekä uudiskohteiden vastaavana työnjohtajana toimimisen.

Soita ja kysy lisää:

Aki Leinonen 040 151 4105

Kosteusmittaus

Suoritamme asuntojen sekä rakenteiden kosteusmittauksia. Myytäviin asunto-osakkeisiin teemme pintapuolisen kosteuskartoituksen, jonka tarkoitus on selvittää, onko myytävässä kohteessa viitteitä kosteusvaurioista. Mittausmenetelmät ovat pintamittaus, viiltomittaus tai pikamittaus rakenteeseen poratusta reiästä. Mittauksesta kirjoitetaan kirjallinen raportti.

Kosteusvauriokohteisiin teemme kosteusvaurion laajuuden ja syyn selvittämisiä. Kauttamme myös kuivatukset ja vauriokorjaukset. Mittausmenetelmät ovat pintamittaus, viiltomittaus, pikamittaus rakenteeseen poratusta reiästä, porareikämittaus sekä rakenteen avaukset. Mittauksesta kirjoitetaan kirjallinen raportti.

Uudis- ja remonttikohteisiin rakenteiden kosteudenmittauksella voimme todeta rakenteen kuivamisen ja mahdollisuuden pinnoittaa rakenne, esimerkiksi vesieristeellä tai muovimatolla. Mittausmenetelmät ovat porareikä- ja näytepalamittaus. Mittauksesta kirjoitetaan kirjallinen raportti.

Kuntotarkastus

Kauttamme saat luotettavat rakenteiden ja asuntojen kuntotarkastukset.

Omakotitalon asuntokaupassa kuntotarkastus toteutetaan KH90-00393 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä -ohjekortin mukaisesti. Kuntotarkastus kertoo, missä kunnossa rakennus ja tekniikka on verrattuna rakennus-/kunnostusaikaan sekä sen aikaiseen rakennuskäytäntöön. Kuntotarkastuksessa voidaan tarvittaessa tehdä pieniä rakenteellisia avauksia.

Kuntotarkastuksesta kirjoitetaan aina kirjallinen raportti.

Rakenteiden kuntotutkimus

Kauttamme saat tarkemmat rakenteiden ja niiden osien kuntotutkimukset. Mikäli rakennuksessa tai jossain rakenteen osassa on syytä epäillä vikaa tai vauriota, teemme tarvittavat rakenteelliset tutkimukset Ympäristöopas 2016 mukaisesti. Kuntotutkimuksessa rakenne avataan ja sen tila tarkastetaan. Kuntotutkimus tehdään erillisen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Esimerkkinä valesokkelirakenteen tutkimus. Ensin tehdään tutkimussuunnitelma, jossa päätetään avauskohdat, tutkimusmenetelmät, tarvittavat suojaukset ja muut mahdolliset toimenpiteet. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat toimenpiteet kohteella. Kuntotutkimus edellyttää yleensä useampia rakenneavauksia ja mahdollisesti materiaalinäytteiden tutkimista laboratoriossa. Lopuksi laaditaan raportti ja se käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntotutkimuksella selvitetään, onko rakenteissa vikoja tai vaurioita, sekä niiden laajuus. Näin saadaan todellisuuteen pohjautuva tieto, jonka perusteella voidaan suunnitella tarvittavat korjaustoimet ja niiden laajuus.

Energiatodistus

Käytössäsi on meidän sertifioidut energiatodistuksen laatijamme.

Lakisääteisesti, olemassa oleville taloille tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä energiatodistus. Todistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Energiatodistus auttaa kuluttajia vertailemaan rakennusten energiatehokkuutta.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Lain mukaan kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin kiinteistöihin on ennen remontti-, poraus- ja purkutöitä tehtävä asbestikartoitus.

Kauttamme saat kattavan ja asiantuntevan asbesti- ja haitta-ainekartoituksen, jossa selvitetään sisältävätkö kartoitettavat rakenteet asbestia tai muita haitta-aineita. Kartoituksessa rakenteesta otetaan näyte, joka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Kartoituksesta tehdään aina kirjallinen raportti.

Kauttamme myös asbesti- ja haitta-aineiden purkutyöt.

Rakentamisen valvonta

Lain mukaan rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava vastaava työnjohtaja, jonka hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen ennen rakennustöiden aloittamista. Vastaava työnjohtaja on vastuussa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia, että rakennustyö tehdään myönnetyn rakennusluvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

Rakennus- tai korjaushankkeessa voidaan käyttää erikseen valvojaa, joka valvoo hankkeessa tilaajan etujen toteutumista. Valvoja voidaan ottaa mukaan varsinaisien rakennuskohteiden lisäksi pienempiin saneerauksiin esimerkiksi kylpyhuone- tai kattoremonttiin.

Kysy kauttamme rakentamisen valvontaan liittyviä palveluita.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.