Asbesti- ja haitta-ainetyöt

Asbesti- ja haitta-ainetyöt

Hoidamme luotettavasti kaikki asbestin ja muiden haastavien haitta-aineiden (PAH, PCB, lyijy ja muut raskasmetallit) purkutyöt. Lain mukaan kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin kiinteistöihin on ennen remontti-, poraus- ja purkutöitä tehtävä asbestikartoitus. Asbestitilojen purkutöitä saavat tehdä vain siihen rekisteröidyt ammattilaiset. Yrityksemme on rekisteröity ja valtuutettu asbestinpurkaja. Henkilökuntamme on koulutettua ja ammattitaitoista. Toteutamme työt aina huolellisesti annettuja määräyksiä noudattaen.

Ennen asbestipurkutyötä tehdään aina haitta-ainekartoitus, ennakkoilmoitus sekä turvallisuussuunnitelma. Purkutyö tehdään hyvin suojattuna ja mahdollisimman pölyttömästi. Jätteet pakkaamme aina asianmukaisesti ja toimitamme ne puolestasi jätteenkäsittelylaitokselle. Purkutyön jälkeen siivoamme paikat huolellisesti ja suoritamme lopuksi purkutilasta puhtaan ilmanäytetutkimuksen. Kauttamme voit tilata myös pelkän haitta-ainekartoituksen.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.